Phần mềm cắt đây BodCAD-CAM Wire EDM

Cắt chính xác với phần mềm Wire EDM

Wire EDM là một wireframe hoàn chỉnh,……trong một phần mềm lập trình CNC dễ sử dụng. Nó cho phép bạn tạo và liên kết các chi tiết lại với nhau, chỉ định đường cắt, và tạo ra g_code cụ thể cho dòng máy của bạn. Phần mềm Wire EDM cung cấp môi trường làm việc trực quan cho việc thiết lập một quá trình cắt chính xác đối với quá trình sản xuất các chi tiết đòi hỏi cao về độ chính xác. Sản phẩm này mang lại kết quả phù hợp với yêu cầu về độ chính xác của ngành chế tạo khuôn mẫu và die industries.

Hãy xem sức mạnh chạy phay bằng Wire EDM trong thực tế.

Phần mềm Wire EDM từ BobCAD-CAM sẽ lập trình các chi tiết của bạn nhanh hơn và cắt chính xác hơn cho ít hơn … Đừng ngần ngại, hãy đăng ký dùng thử miễn phí cực kỳ dễ dàng ngay hôm nay!

Giải pháp lập trình & gia công chạy máy CNC

Gọi ngay chúng tôi: 08.7109.7888 (Việt Nam)

FREE DEMO
Download Brochure

Lập một chương trình cắt dây CNC nhanh chóng và dễ dàng với Wire EDM. Phần mềm mạnh mẽ này cho phép bạn thiết lập chương trình lập trình mở và đóng, trong và ngoài chương trình và cho phép bạn tùy chỉnh các đường đi dây vượt trội, không phụ thuộc vào dẫy dẫn đầu vào và đầu ra, các điểm dừng keo, và nhiều hơn nữa cho một giải pháp lập trình Wrie EDM hoàn chỉnh để có thể làm việc với Mitsubishi, Japax, Brother, Fanuc, Sodick và các máy CNC cắt dây khác.

Những tính năng của phần mềm BodCAD-CAM Wire EDM

2 & 4 Axis Wirepaths

2 & 4 Axis WirepathsWire EDM hỗ trợ việc lập trình mở và đóng cho cắt 2 trục, 2 trục với taper, và cắt dây 4 trục. Nó hoạt động với đối tượng wireframe hoặc bạn có thể lập trình trực tiếp từ các bề mặt

Land & Taper

Land & TaperBobCAD-CAM cung cấp cho bạn ba tùy chọn để cài đặt taper khi lập trình 2 trục – none, taper, and land & taper- đơn giản hóa quá trình thiết lập và lập trình các công việc mà không cần thêm hình học.

4 Axis Automatic Synchronization

4 Axis Automatic Synchronization Với phần mềm Wire EDM, bạn có thể chọn từ ba tùy chọn hỗ trợ đồng bộ hóa và tăng tốc độ lập trình cắt dây 4 trục của bạn. Mỗi lựa chọn cung cấp một phương pháp để điều chỉnh điểm trên và điểm dưới máy cắt dây của bạn.

Toolpath Patterning

Toolpath PatterningGia công cắt dây có các tính năng như array, translate or rotate là các kỹ thuật được tạo đựng sẵn trong BodCAD-CAM.

Thay đổi hướng cắt

Reverse Cut DirectionWire EDM gồm có các kiểu gia công là “rough cut, skim cuts, and tab cut”, tất cả được xác định tự động để cung cấp phương pháp cắt hiệu quả nhất cho việc ứng dụng . Bạn có thể đảo ngược hướng cắt cho bất kỳ thao tác tab cut hay skim cut nào để kiểm soát hướng cắt cho tất cả các thao tác.

Chạy mô phỏng

Solid SimulationHình dung đường đi dây của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn hoặc chính xác hơn. Bằng cách sử dụng chips animation, bạn có thể nhanh chóng nhận thấy sự tách rởi của các chi tiết khỏi nhau trước khi thực hiện bất kỳ vết cắt nào trên máy thực của bạn.

Những Tính Năng Khác Được Tích Hợp

 • CAD Design Tree
 • Dynamic Drawing
 • Shape Library
 • 2D / 3D Wireframes
 • 2D Booleans
 • Project to Z Planes
 • Cross Section Viewing
 • 2D & 3D Geometry Creation Tools
 • Surface Construction
 • Solid Modeling
 • Solids Boolean Operations & Surface Editing
 • CAD Utilities, Translation, Mirroring, Stitching & Unstitching
 • Gear, CAMs & Sprocket Design Wizards
 • Bolt Hole & Grid Patterns
 • Text / Font Features & Complete Part Dimensioning
 • Geometry Cleanup & Optimize with Erase Double Entities
 • CAD Data Translation & Interoperability
 • Tool Crib
  Job Setup Wizard
  Dynamic Machining Strategies™
  Copy & Paste Operations
  Expand & Collapse in Tree
  Customizable Setup Sheets
  Stock Wizard
  Multiple Machine Setups
  Material Speed & Feed Library
  Tool Holder Library
 • Individual & Compound Drilling Operations
  Tool Database
  Material Based Calculated Feeds & Speeds
  Ability to Save & Load Features
  3D Simulation
  Work Offset Selection
  Coolant Selection
  Sub Program Output
  3D Arc Fit – G17, G18, & G19 Plane Cutting
  Associative CAM Tree
2.5 Axis
 • Profiling
 • Pocketing
 • Engraving
 • High Speed Pocketing
 • Thread Milling
 • Plunge Roughing
 • Facing
 • Chamfering
 • Rest Machining
3 Axis
 • 3 Axis Wireframe
 • 3 Axis Planar
 • 3 Axis Spiral
 • 3 Axis Engraving
 • 3 Axis Radial
 • 3D Plunge Roughing
 • Z Level Roughing
 • Z Level Finishing
 • Advanced Roughing
 • Flatlands
 • Equidistant Offset
 • Pencil
 • High Speed Roughing
 • Rest Machining
4 Axis
 • Indexing
 • Wrapping
 • Rotary
5 Axis
 • SWARF Machining
 • High Speed Multiaxis Roughing
 • Trimming
 • Indexing
Surface Based Toolpath (3, 4, & 5 Axis Output)
 • Parallel Cuts
 • Cuts Along Curve
 • Morph Between 2 Curves
 • Project Curves
 • Morph Between Surfaces
 • Parallel to Surface
Wire EDM
5 (2) votes